ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΕΣΠΑΣ ΙΚΕ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΕΣΠΑΣ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΕΣΠΑΣ ΙΚΕ

Διεύθυνση: Κοινότητα Ανταρτικού, 53076 Φλώρινα

ΑΦΜ: 801030852

ΔΟΥ: Φλώρινας

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 147376855000

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση και Καταστατικό Σύστασης